Bekymrad korpulent man ser bekymrad ut, tar sig för pannan och tittar på de bankkort han håller upp framför sig.Blancolånen har under de senaste tio åren ökat rejält, vilket kan vara väldigt riskfyllt för svensk ekonomi. Foto: pathdoc/Shutterstock.com

Privatekonomi

Coronoaviruset har slagit hårt mot hela världen och kommer att påverka både den globala ekonomin och den nationella. Dagens Industri rapporterar i dag att den stora ökningen av lån är väldigt riskfylld för svensk ekonomi. 

Coronaviruset dominerar just nu nyhetsflödet runt om i hela världen. Vi får dagligen rapporter om hur många som är drabbade, och än så länge vet vi inte hur världsekonomin kommer att drabbas. Än så länge har de synliga effekterna ändå varit förhållandevis små, men många signaler pekar på att coronavirusets effekter på ekonomin kan ha underskattats.

Blancolånen har ökat under det senaste decenniet

Enligt Dagens Industri kan den stora ökningen av lån utan säkerhet innebära en stor risk för ekonomin i Sverige. Under de senaste tio åren har hushållens blancolån, det vill säga lån som saknar säkerhet och oftast har en högre ränta, ökat.

Enligt Statistiska centralbyrån har blancolån ökat med 109 miljarder kronor. Under 2010 låg blancolånen på 171 miljarder kronor och har därmed ökat till 280 miljarder kronor fram till 2020. Totalt har lån med andra säkerheter än bostäder ökat och uppgår nu till 515 miljarder kronor. 

Situationen kan liknas vid det som utlöste finanskrisen 2008

Handelsbankens tidigare chefsekonom, Jan Häggström, anser att de växande konsumtionslånen påminner om den situation som framkallade finanskrisen 2008.

Enligt Jan Häggström lånar man i båda fallen ut pengar till kunder som har en låg kreditvärdighet. Det finansieras delvis genom obligationsmarknaden. När det senare uppdagar sig att kunderna inte kan betala kan man heller inte ge ut obligationer. Det gör att hela finansieringsmodellen faller, något som man nu kan se tecken på att det även sker i Sverige. 

Går att ansöka om amorteringsfrihet på bostadslån

För att minska andelen blancolån kan de som har bostadslån som berörs av amorteringskravet ansöka om en amorteringsfri period. På så vis frigörs det pengar som kan underlätta för den egna hushållsekonomin. De nya reglerna för slopat amorteringskrav kommer att gälla både nya och befintliga bolån och väntas träda i kraft från och med 14 april 2020.